Reglement

Reglement Spaarkas Café ‘t Veertje

1. Elk lid gaat een overeenkomst aan met de spaarkas, waaraan het lid zich dient te houden, voor één spaarperiode lang. (een spaarperiode is één jaar)

2. Er is één spaarperiode per jaar van 50 weken. De week voor de kermis en de week na de kermis hoeft er niet gespaard te worden.

3. Het spaarkas bestuur beslist wie er wordt toegelaten en wie niet. Er is plaats voor max. 48 leden. Als iemand zich wil aan melden wanneer de spaarperiode al bezig is dan kan dat.

4. De contributie voor de spaarkas bedraagt min. € 3,- per week, alle munten van een waarde minder dan € 0,50 worden als fooi beschouwd en gaan in de organisatie pot.

5. Indien er vergeten wordt te sparen of het in de week gespaarde bedrag is lager dan € 3,- dient men een boete van € 1,50 te betalen.

6. Het spaargeld wordt één maal per jaar uitgekeerd op de zondag voor de kermis tenzij anders vermeld. Eerder kan het gespaarde bedrag niet opgevraagd worden. Iemand die niet in de gelegenheid is het spaarbedrag op die avond in ontvangst te nemen laat dat weten aan een bestuurslid.

7. Indien iemand op vakantie gaat of om een andere reden tijdelijk niet kan sparen, is het mogelijk om vooruit te sparen. Dat kan door een briefje met de mededeling “vakantie” en de periode van afwezigheid samen met het bedrag van die periode (minimaal € 3,- per week) in de kas te stoppen.

8. Als iemand 10 weken niet meer heeft gespaard wordt hij/zij geroyeerd als lid van de spaarkasvereniging en wordt het tot dan gespaarde bedrag na de kermis uitbetaald.

9. Bij overlijden van een lid kunnen nabestaanden in overleg met het bestuur het gespaarde geld terug ontvangen.

10. Indien iemand wil stoppen met sparen moet hij/zij dit te allen tijde schriftelijk bij het bestuur kenbaar maken.

11. Jaarlijks wordt er een ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering wordt het bestuur gekozen cq, herkozen. Agendapunten voor deze vergadering kunnen schriftelijk aan het bestuur worden voorgelegd en alle leden ontvangen voor deze vergadering een uitnodiging.

12. Het bestuur van de spaarkas kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade bij brand of diefstal.

13. Dit reglement is bindend. Indien er wijzigingen in het reglement worden aangebracht worden alle leden van de spaarkas hiervan in kennis gesteld alvorens de nieuwe regels van kracht worden.

14. Aan het eind van de spaarperiode wordt er een spaarkoning(in) benoemt die dan een verrassing ontvangt van de vereniging.

15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.